Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

ข่าวกิจกรรม | 7 ต.ค. 2564 | อ่านแล้ว 431 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ 1) นางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2) นายอภิเชษฐ์ บุญจวง ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ  
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ