Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 14 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 450 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 


ภาพประกอบ