Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรม | 26 ส.ค. 2564 | อ่านแล้ว 426 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยมี รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา เป็นตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี นายศุภวิจักขณ์ ยอดปราง และ MS.WUT YI NWAY นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นตัวแทนนักศึกษา มอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแก่อาจารย์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ