Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ

ข่าวกิจกรรม | 8 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 718 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
1) นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์(ศรีวรกุล) ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2) นางสาวศิตธีรา สโมสร  ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
3) นางศิรินธร สุวรรณทอง ได้รับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ