Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับสมัครทุนการศึกษา

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 7 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 376 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส(ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinby.com/en สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Counsellor) สถานเอกอัศรราชทุต สาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โทรศัพท์ +84905054321 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by