Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 1 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 379 ครั้ง

สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของฮ่องกงในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ ธุรกิจศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 1 ธันวาคม 2566
สภาทุนวิจัยฮ่องกง จัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศต่างๆ โดยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 27,600 ดอลลาร์ฮ่องกง และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมการประชุมและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จำนวน 13,400 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kpf@ugc.edu.hk และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rgc.edu.hk/khphd