Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert.H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 5 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 392 ครั้ง

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert.H.Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ก้าวสู้ผู้นำองค์กร และสร้างเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30-50 ปี

2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

3.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0

4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับกอารรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-hubert-h-humphrey-fellowship-program/ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/

 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ มิถุนายน 2563