Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 2 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 375 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม ดูรายละเอียด www.nstdaacademy.com/webnsa/ 

เอกสารแนบ