Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 25 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 420 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2564 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ดูรายละเอียด https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=348 , https://www.u-gakugei.ac.jp/english/student/#exchange ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น ส่งเอกสาร ณ กองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
สอบถามได้ที่ คุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090