Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 11 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 412 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc/ 

เอกสารแนบ