Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 30 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 512 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สนใจส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ลงทะเบียนและดูรายละเอียด ได้ที่ http://ncam.fms.psu.ac.th ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563