Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R)

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 27 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 897 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 27 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ เป็นวิทยากรในการบรรยายและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1 ) อาคารศูนย์สารสนเทศ


ภาพประกอบ