เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

ประกาศหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เรื่อง

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย


 ประกาศ

Read 812 times Last modified on Friday, 06 November 2015 05:58