cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รัฐบาลฝรั่งเศสโดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "The Junior Research Fellowship Program"

          ด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสโดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ "The Junior Research Fellowship Program" แก่นักศึกษาระดับหลังปริญญาเอกของไทยที่จบการศึกษาตั้งแต่ 2552 จนถึงปัจจุบัน ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยที่มีความประสงค์จะดำเนินการในสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเอกสาร ได้แก่ ใบสมัคร สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ประวัติส่วนตัว หนังสือนำชี้แจงความสนใจในการวิจัย สำเนาระเบียนผลการศึกษาที่ผ่านมา รายละเอีรยดชี้แจงการทำวิจัยในฝรั่งเศส จดหมายตอบรับจากทางห้องปฏิบัติการของฝรั่งเศส รายละเอียดโครงการ และใบสมัครโครงการ

         สำหรับผู้สนใจโครงการ The Junior Research Fellowship Program สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ MS.Salisa Limsakul, French Embassy - SCAC, CAT Tower, 23rd Floor, Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 

         หรือสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ืีที่ 02-6272120 โดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะประกาศผลการคัดเลืิอกในช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 

Read 1995 times Last modified on Wednesday, 21 August 2013 15:25