cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2556)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2)
 

       ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนฯ นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาดังนี้      ดูรายละเอียดประกาศ DownloadRead 1868 times Last modified on Friday, 16 August 2013 13:14