cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ขอเชิญฟังการแนะแนวการสมัครโควตา มข. ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560

แนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบปกติและ โควตา มข. ปีการศึกษา 2560

  • แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แนะนำระบบรับสมัครออนไลน์ การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
  • เกณฑ์และการสอบภาษาอังกฤษ
  • การเตรียมตัวสำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์
  • แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • การตอบข้อซักถามและการจับรางวัล

 

สถานที่

  • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.50-13.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ ห้องประชุม เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8
  • วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.50-13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC08 ชั้น 1 ห้อง 8103
  • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.50-13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารรัตนพิทยา ห้องประชุม HS1-4-a1-a3 ชั้น 4

 

กำหนดการ

11.50-12.10 น.       ลงทะเบียน รับของที่ระลึก

12.10-12.15 น.       พิธีเปิด โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

12.15-12.55 น.        แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหาวิทยาลัยขอนแก่น

                               แนะนำวิธีการสมัคร การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

                               การเตรียมตัวสำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์

                               แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12.50-13.00 น.        การตอบข้อซักถาม และการจับรางวัลพิเศษ

                                ปิดการแนะแนว     

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
(มีของที่ระลึกแจกสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์)


 

 ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครเข้าร่วม

Read 2836 times Last modified on Thursday, 09 February 2017 07:45