cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 16 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 16  ประจำปีการศึกษา  2559

วันที่  21,28,30 มกราคม 2560 ณ  โรงเรียนคำป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

           

 สมัครเข้าร่วม

 ตรวจสอบรายชื่อ

 


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

เวลา  08.00-08.30  น.        ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.30-09.00  น.        เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.        พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท  “พี่ให้น้อง” ครั้งที่  16 

                                  ณ  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.        ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด  ห้องน้ำ  และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.        ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด  ห้องน้ำ  และสนามเด็กเล่น

เวลา  15.30-16.00  น.        สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.30  น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

เวลา  08.00-08.30  น.        ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.30-09.00  น.        เดินทางไปที่โรงเรียนคำป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.        ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด  ห้องน้ำ  และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.        ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด  ห้องน้ำ  และสนามเด็กเล่น

เวลา  15.30-16.00  น.        สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.30  น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่  30 มกราคม 2560

เวลา  08.00-08.30  น.        ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.30-09.00  น.        เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ ต. จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.        มอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  และทุนการศึกษา

เวลา  09.30-10.00  น.        พิธีปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท  “พี่ให้น้อง” ครั้งที่  16 

                                  ณ  โรงเรียนคำป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เวลา  10.00-12.00  น.        พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ร่วมค่าย อาจารย์บุคลากร

เวลา  12.00-13.00  น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-14.30  น.        สรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรมโครงการ

เวลา  14.30น.                   เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

Read 3210 times Last modified on Wednesday, 21 December 2016 07:45