cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การส่งหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ 2

ด่วน การส่งหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

 

1. กรณีผู้สมัครไม่มีผลภาษาอังกฤษ KKU-AELT  ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้ดำเนินการดังนี้

 

1.1กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษฯ ขอให้ผู้สมัครสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2560 (กำหนดวันสอบ KKU-AELT วันที่ 17 มิถุนายน 2560) อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ KKU-AELT ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  สามารถดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบภาษาอังกฤษฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app

1.2 ผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยอง ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

2. กรณีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ โดยเกณฑ์การผ่านฯ ต้องเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 66-67/2559 และต้องส่งผลที่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

  1. TOEFL  (Paper  Based)                     
  2. TOEFL  (Computer  Based)                
  3. TOEFL  (Internet Based)          
  4. TOEFL  (Institutional Testing Program)
  5. IELTS      (Academic  Module)            
  6. TU-GET  (1000 คะแนน)           
  7. CU-TEP  (120  คะแนน)             

(ยกเว้น ถ้าใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้)          

 

          

Read 4782 times Last modified on Wednesday, 07 June 2017 01:33