ติดต่อสอบถาม

      ติดต่อสอบถาม


Graduate School, KhonKaen University.
Muang, KhonKaen 40002

Tel. +66 4320 2420  Fax. +66 4320 2421
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


ที่อยู่สามารถติดต่อได้ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารอาคาร พิมล กลกิจ ชั้น 3อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 202 420 ต่อ 42422 หรือ 42425   โทรสาร 043 202 421  

นางหอมหวล นาถ้ำเพชร
นักวิชาการชำนาญการ
นางสาวพนัชกร โชคลา
นักวิชาการศึกษา

 

Read 947 times Last modified on Tuesday, 20 May 2014 05:10