cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3  หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการพั?นาชนบทและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อหาแนวทางการเตรียมรับมือและปรับตัวของชุมชนและท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน 

        สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://cscd.kku.ac.th/cscd2013/

Read 2574 times Last modified on Friday, 15 March 2013 02:34