บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและร่วมพบปะศิษย์เก่า ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (KKU Alumni Night 2012)Read 601 times Last modified on Tuesday, 27 May 2014 06:14