ผลรางวัล
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานฯ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานฯ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รูปแบบการประชุม
ปฏิทินกำหนดการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ลักษณะผลงานและ กลุ่มการนำเสนอ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ประเภทการนำเสนอ
การเตรียมบทคัดย่อ/โปสเตอร์
รางวัล
ค่าลงทะเบียน
สมัครที่นี่
รายงานผลการสมัคร
ติดต่อที่พัก
ติดต่อได้ที่


     ย้อนกลับไปดู รายงานผู้สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

รายงานผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน

ผลข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 223 คน    ชำระแล้ว ยังไม่ชำระ ค่าลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
e-mail
บุคคล
คณะ
มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วม
สถานะ
 mattmatt  matt  klark2d4@gmail.com
  นักศึกษา
 sITbnGItQsEzvJlbhvy
 SmVvMLlVwHparqpVF
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 clxulc@duckiarkrnllmm  kiarkrnllmm  clxulc@duceye.com
  นักศึกษา
 dvjTPRBpyuf
 kiarkrnllmm
 สังเกตการณ์
  -
 gordongordon  gordon  john@hotmail.com
  นักศึกษา
 qqmkriQZnEQer
 ISMkkEpKboAeoDGmj
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 email@gmaijonn2  jonn2  email@gmail.com
  นักศึกษา
 PcEAOdQDPc
 jonn2
 สังเกตการณ์
  -
 iejwgz@tbtqhumek  qhumek  iejwgz@tbtcox.com
  นักศึกษา
 IdPYKvFWIhCGOsMNtRn
 qhumek
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 gmgxvt@uumobhrqbcrras  obhrqbcrras  gmgxvt@uumxyh.com
  นักศึกษา
 uetAqcPnpVFemFRPpsU
 obhrqbcrras
 สังเกตการณ์
  -
 vdurrd@lpmqcwkbe  qcwkbe  vdurrd@lpmgbu.com
  นักศึกษา
 RTJPfPIRPFIUv
 qcwkbe
 สังเกตการณ์
  -
 elwbim@puqstblwxnkmgq  stblwxnkmgq  elwbim@puqurw.com
  นักศึกษา
 rrLxQNciw
 stblwxnkmgq
 สังเกตการณ์
  -
 iiotrs@lpitmgtxwpf  tmgtxwpf  iiotrs@lpiuzd.com
  นักศึกษา
 yogGaUnUPM
 tmgtxwpf
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 lsieng@rkkdsygrf  dsygrf  lsieng@rkkiuo.com
  นักศึกษา
 ymKHpHxjHNMcPFfeUe
 dsygrf
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 ttrwdedsyjhwqyfk  mdiglhrg  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 qwxnjubghqiawfef  fgniqeue  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 gmgciqibjkcwoyeb  pymjauma  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 dyedcjhhcpsxkcux  neyaopwi  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 fqyghfdofhxrklcj  yxetcnau  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 ooallpnimsxregqi  waowbiua  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 uijywtcxwtvuairp  jupkqvrk  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 kuiwrwjxnsfdbdxf  vewmmaqw  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 tburnmuoxnxfdhry  tknhjlys  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 pmhwqoulslbbvllu  ewrxahsr  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 lnfjlfdenbxkugdr  ewyeqfbm  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 pfotdmyespsafwax  rowfifam  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 saaoykwxlanfkwgo  qmmnckcq  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 aecbqrmuqbtlvlqe  iwjucykb  sample@email.tst
  นักศึกษา
 1
 1
 สังเกตการณ์
  -
 oapbzy@uekugpdegt  ugpdegt  oapbzy@uekzyx.com
  นักศึกษา
 cfibvTTE
 ugpdegt
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 bdhsiybdhsiy  bdhsiy  uwodgv@dffihe.com
  นักศึกษา
 TUtQklTKAAipMYCXrbm
 pmuBitWVnDCQNbxhV
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงศ์  su5599@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวบำเพ็ญ  คำดี  bumpenkamdee@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวบำเพ็ญ  คำดี  bumpenkamdee@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายศิริพงษ์  เพียศิริ  sirbea@kku.ac.th
  อาจารย์
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์  upa_ku@kku.ac.th
  อาจารย์
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวพวงรัตน์  ภักดีโชติ  ppoung@kku.ac.th
  อาจารย์
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวพวงรัตน์  ภักดีโชติ  ppoung@kku.ac.th
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 รศ.ดร.วิไลวรรณ  กฤษณะพันธ์  wilkhr@kku.ac.th
  อาจารย์
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 ผศ.ดร.อนุกูล  วัฒนสุข  iamkasetsart@hotmail.com
  อาจารย์
 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 ผศอรพิน  ผาสุริย์วงษ์  orapin@kku.ac.th
  อาจารย์
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุพรรณี  ชอบเรียบร้อย  clear_ice.aee@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว  vi_set@windowslive.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายชัชวาล  ต้นสีนนท์  ton7825@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางทรงศิริ  ชัยนา  timm_srongsiri@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางพิมพ์มาดา  มงคลแสน  pmd_new@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางนริศรา  ดอนพรทัน  narissara.cs@gmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายเฉลิมพล  อ้มพรหม  ake_chrearpron@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายเฉลิมพล  วุฒินันท์ธนิศา  ake_chrearpron@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวอภิรดา  สร้อยสน  apsoison@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายโชติ  ถาวร  ctavorn@gmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสมร  ภูครองตา  yo.most@windowslive.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางขวัญจิรา  ภูครองตา  yo.most@windowslive.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวชนากานต์  ดีขาว  knew_wave@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวกอบแก้ว  ทองติด  kkukaew@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาววรรณธิดา  ยลวิลาศ  jscmo55@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางฐิติกาญจน์  มูลสาร  m_titikan@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางเกตุศิรินทร์  ฉิมพลี  ketsirind@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายชาลี  ยะวร  charlptt@gmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวพัชรียา  สุวรรณศรี  patcha816@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางไพรวัลย์  คุณาสถิตย์ชัย  kpriwa@kku.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง  dartho@kku.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายเทวิน  แสวงสิน  pvlo_roi@dld.go.th
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางปรียาภรณ์  สุระชน  presan@kku.ac.th
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางพรรณชมพู  ม่วงลาย  chomue@kku.ac.th
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุธาดา  เหมะธุลิน  tippawadee123@hotmail.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายณัฐพงศ์  แก้วบุญมา  kaewboonma@yahoo.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวทิพย์สุดา  วงศ์คำดี  bluecream4@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร  thanuncha1@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายณัฐพงศ์  แก้วบุญมา  kaewboonma@yahoo.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายสุรพงษ์  โยวะราช  yowar01@hotmail.com
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายไพฑูรย์   นงค์นวล  pitoon_ruttrg@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 vslnewmlbuvslnewmlbuz  vslnewmlbuz  gobtpl@lrsdwi.com
  นักศึกษา
 mAlSwDyrbyGreMhS
 ldQKCjXFkVnqPEvN
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายธนพฤกษ์  ชามะรัตน์  c_tnp@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวขวัญชนก  สันฐาน  inging_nok@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวนิลภา  จิระรัตนวรรณะ  jninlapa@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวณัฏฐริกา  กงสะกุ  knattarika@hotmail.com
  นักศึกษา
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน  golf_gg1122@hotmail.com
  นักศึกษา
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวพรพิมล  ศักดา  microbus_sigum@hotmail.com
  นักศึกษา
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สังเกตการณ์
  -
 นายเสริมศักดิ์  สุพิณ  surmaun@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 สังเกตการณ์
  -
 นายกิจปพน  ศรีธานี  kitpapon@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวชุติสุดา  เนติกุล  shaman_king9@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายทวีชัย  เชสูงเนิน  cha_soong@hotmail.com
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางเมตตา  คุณวงศ์  mata_1960@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายประสิทธิ์  ทองใบ  prasitphysics@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายอภิสิทธิ์  โฆษิตชัยยงค์  apisit.kos@kmutt.ac.th
  อาจารย์
 พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายเอกชัย  วิมลมาลา  ekachai.wim@kmutt.ac.th
  อาจารย์
 พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางdalouny  bouakhasith  dalounyboua@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายมานะ  ทีคลัง  mana_tee2524@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวปัฐมาพร  สุราสา  kiku_sci@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวนิรชา  ปักกะโต  npakkato@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวทัศนีย์  บุญโย  be_karn@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายกฤช  ตะภา  Krit_113@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายประนอม  ขันทะ  pranom_kh@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายวิระชัย  รุ่งรวยศรี  yer_57@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวนิศากร  นามปัญญา  bum_math@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายสิริณัฏฐ์  ประจิมทิศ  bombuble@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายสำเภา  เนื่องมัจฉา  small.casper@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายกฤษณ์  ขุนลึก  kris_khunluek@yahoo.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 ดร.นิรมล  เมืองโสม  mniramol@kku.ac.th
  อาจารย์
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวศรินยา  ใจตรง  khuntoei@hotmail.com
  บุคคลทั่วไป
 วิทยาศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวพรปวีณ์  ชื่นใจเรือง  chpornpawee@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายวรฉัตร  คงเทียม  wrch-kt@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวประวีณา  บุญโยธา  poopoo-2007@hotmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายอธิพงศ์  พิมพ์ดี  ki-ku-ji-ro@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวโสภิดา  สุขประเสริฐ  5170200370@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายปรุฬห์กรณ์  อินทร์คำน้อย  nao_bioc@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 Mrs.Kompheng  Phanthavong  kom-pheng@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 Mrs.Kompheng  P  kom-pheng@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางนภาพร  พรมคำซาว  aoinapa@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายอนันต์  พรมคำซาว  anan_pr@yahoo.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวอรอนงค์  สุทโธ  on_sutto@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายสมพร  อุ่นคำ  tukloei51@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวนฤปวรรต์  พรหมมาวัย  5151100202@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุกัญญา  มีกำลัง  newbank30@gmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายชาญศักดิ์  วิชิต  chansak.w@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายพุทธชัย  มาลัย  sangchai_malai@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางอมรรัตน์  จันทร์สว่าง  kondee_ud@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายพุทธิพงษ์  หงษ์ทอง  puttipong_kku@hotmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์  chaiwut_31@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาววิธาวินท์  อ่ำกลาง  antelus19@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางพึงพิศ  โตอ่อน  phph_to@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวสุรีรัตน์  ถามะพันธ์  himavari_noy@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางดวงสมร  นิลตานนท์  daungsamorn_dom@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางธิดารัตน์  ผลเต็ม  darut_tum@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายภาณุ  ชุ่มกลาง  best791@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายอดิศักดิ์  พละสาร  gim_ono@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวเพ็ญนภา  ภมร  penn_ph@yahoo.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวจริญญา  ศรีเดช  charinya_pui@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวชนิดา  สีหาโมก  chanida-poy@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวจรัสศรี  นามแก้ว  joy-limit-sam@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวชุตินธร  จังสถิตย์กุล  chutintornj@gmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายธนาวุฒิ  รัตนชัย  5151100147@kku.ac.th
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายพิโชติ  บำรุงไทย  5151100163@kku.ac.th
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวอิสริยาภรณ์  สุรสีหเสนา  5151100197@kku.ac.th
  นักศึกษา
 -
 -
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 -วิภาดา  ศรีเจริญ  5151100171@kku.ac.th
  นักศึกษา
 -
 -
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์  paraleeo@gmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายอัครวัฒน์  ตะภูเขียว  akarawata@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายประพนธ์  บุญไชย  kprapon@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายไพรบูรณ์  สุระโคตร  p_suracot@hotmail.com
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวนพวรรณ  ขำโอด  Noppawan_Kumoad@yahoo.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวไพลิน  ตระกูลสันติรัตน์  pailin_koy@hotmail.com
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายsengdao  phethsombath  sengdao.su@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวพรทิพย์  โพนตุแสง  aoygeo@gmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสุมาลี  คมขำ  sumalee_komkum@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวอุมาพร  เคนศิลา  nurse_ckr@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางยุุวคล  แก้วพรหม  yuwakon@windowslive.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวฐิติพร  มาตรโคกสูง  yakumi20044@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาววิรัชดา  ทานิล  pawn007a1@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายภาคภูมิ  หมีเงิน  mhee3@hotmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา  lumtian@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวปริญญา  สารธิมา  parin063@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางวรรณภา  ฮมแสน  windyjub@hotmail.com
  นักศึกษา
 คณะบริหารการศึกษา
 มหาวิทยาลัยสยาม
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุดศิริ  ศิริคุณ  sudsiri_siri@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวณัฐสิมา  โทขันธ์  natsima-t@hotmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายปราโมทย์  เย็นบุญธรรม  moteyen@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางจรูญศรี  มีหนองหว้า  jmeenongwah@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 MrKhampha   Thongvanhna  thongvanhna08@yahoo.com
  นักศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวViengkhone  VANNACHAK  viengkhonebio@yahoo.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางประสบสุข  ศรีแสนปาง  prasopsk@kku.ac.th
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายสุนทร  สีหานาม  sunsex244@Gmail.com
  บุคคลทั่วไป
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวพัชราภรณ์  นะคะจัด  pear096@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวทรียาพรรณ  สุภามณี  treeyaster@gmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวขวัญจิต  สมพมิตร  k_kwanjit@yahoo.com
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวเสาวนีย์  นาคมะเริง  am_ouy@yahoo.com
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุภาวดี  ภาบับภา  eranarak@windowslive.com
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวพัชราภรณ์  นะคะจัด  pear096@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวยุภาพร  คานเพชรทา  jukyupaporn26@gmail.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายสุวลักษณ์  ศรีสุภา  chack_suvaluk@yahoo.com
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวนทพร  ชัยพิชิต  nata_wow@hotmail.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางปริญา  ถมอุดทา  pocky107@hotmail.com
  นักศึกษา
 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวนวลใย  ญารักษา  jah_oa@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายอนวัทย์  ภักดีสุวรรณ  anawat0427@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวพิสชา  เกษมทรัพย์  pissacha_ness@yahoo.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสุภาพร   น้อยเมล์  soop_normai@yahoo.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางนงลักษณ์  ทศทิศ  nphunpued@yahoo.com
  นักศึกษา
 เทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี  5150501811@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวเทพอัปสร  แสนสุข  manu_playgirls@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล  duangduan@swu.ac.th
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวเกดสินี  พลบูรณ์  gadsinee_ph@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวธัญญา  กาศรุณ  koiejung@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสุเพียร  โภคทิพย์  su.pian@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวจินตนา  สู่เสรีดำรง  gigg_aomsin@hotmail.com
  นักศึกษา
 สัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางณิชกานต์  มีลุน  5151100901@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวกุลชญา  ลอยหา  loyha2523@yahoo.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวอุ่นใจ  เครือสถิตย์  ounjai_kr@hotmail.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางวัณณา  แสงฤทธิ์  wweena@gmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางเอมอร  จันทร์นนท์  ameonchan@gmail.com
  นักศึกษา
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนครพนม
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายพรประสิทธิ์  ศรีสุพรรณ  phonepasith2000@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางนริสรา  จันทราศรี  knarisara@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 ร.ท.ศรัณย์  อมาตยกุล  sa2499@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางปรียา  ปรุงคำมา  th.preeya@gmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร  wonunk@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวเสทียน  วึกประโคน  st.hian@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวธิดารัตน์  ดรหลาบคำ  5150500954@stdmail.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายวิทยา  ภาชื่น  wittayapa@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นายวโรดม  จันที  5150500996@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางอรวรรณ  หอมพรมมา  nnui17@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวสมฤทัย  สังฆคราม  somrutai_p@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวจันทร์เพชร  ราชดา  pirespetch@yahoo.com
  นักศึกษา
 เภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสารภี  ทาอามาตย์  sarapee.tu@gmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางละออ  ผาน้อย  laor_panoi@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายปรีดา  นิลสาคู  pda2006@hotmail.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สังเกตการณ์
  -
 นางวนิดา  ปาณีนิจ  wanidapa@yahoo.co.th
  บุคคลทั่วไป
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวจงกลณี  จันทรศิริ  chantarasiri@yahoo.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายสุขสันต์  ชัยเกษมสกุล  suksan19@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวพิชยา  ไชยภูมิ  pevec_e@hotmail.com
  นักศึกษา
 เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวมัณฑิภา  คำผิว  matilda353_3@hotmail.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวกัลยา  หาญพิชาญชัย  nuch1003@yahoo.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวขวัญตา  พันธุ์บ้านแหลม  mamkwanta@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 อ.ดร.ศุจิภรณ์  อธิบาย  sujiat@kku.ac.th
  อาจารย์
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ  siripong.2502@gmail.com
  บุคคลทั่วไป
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายกุลชาติ  บูรณะ  kunl_bur@hotmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวสมควร  สีชมภู  tunsomsri@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวกตัญญุตา  บางโท  guitarkasjung@hotmail.com
  นักศึกษา
 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นายเอนก  สุดจำนงค์  anake@sru.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวญานิน  กองทิพย์  yanin_70@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวจิตรลดา  ณ นคร  aumporn_dao@yahoo.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวยุพารัตน์  แก้วมณี  swob99@hotmail.com
  นักศึกษา
 เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางณิศรา  สุทธิสังข์  muinisara@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางณิชกานต์  มีลุน  5151100901@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 สาธารณสุขศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายเจนสมุทร  แสงพันธ์  krujenp@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาววาสุกรี  ใจจันทร์  wasukree-497050059@hotmail.com
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นางสาวอภิฤดี  จิวะวิโรจน์  j_katsha@hotmail.com
  นักศึกษา
 พยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายไพบูลย์  เอี่ยมขำ  pvivaxm@hotmail.com
  นักศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยังไม่ชำระ
 นายวรพล  หนูนุ่น  chinekhob@gmail.com
  นักศึกษา
 แพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สังเกตการณ์
  -
 นางสาวนริสรา  คำสี  5150500467@stdmail.kku.ac.th
  นักศึกษา
 ศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น
 นางสาวดวงรัตน์  จริยาจิรวัฒนา  bio_djlab@yahoo.com
  นักศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ลงทะเบียน
  ยกเว้น


   - รายงานผู้สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน 223 คน [รายนามผู้เข้าร่วม] -
   - รายชื่อผู้นำเสนอผลงานที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว [เปิดดู]
 
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th